2014. április 18., péntek

A tömegmanipuláció kulcsfigurái - A tekintélyek


A következő sorokban a tekintélyekről lesz szó. Kik is ők és milyen szerepük van a nagyközönségre nézve? Mire képes egy egyenruha, egy öltöny, vagy egy orvosi köpeny?

Az angol nyelvben két szó használatos az ismert személyiségekre és az ún. tekintélyekre, tehát azokra az emberekre, akik valamilyen szereppel bírnak, valamilyen értékrendet képviselnek és minden bizonnyal hatással vannak a környezetükre és a társadalmunkra nézve. Az egyik a "celebrity" azaz a magyar zsargonban már élő "celeb" szó és a "star" azaz csillag szó. Gondolkozzunk csak el a "csillag" szó jelentésén. Évezredek óta a csillagok olyan égi jelenségek szerepét töltik be, amik tájékozódási pontként szolgálnak, azaz viszonyító pontok. A mi "csillagjaink" is viszonyító pontok a közösség életében, ugyanis mindegyikőjük képvisel valamit, amit az emberek vagy elfogadnak, vagy sem. Bizonyos esetekben követendő példaként is tekinthetnek a személy által közvetített értékrendre és viselkedésre.
Az egyszerűség kedvéért: ha egy együttes tagjainak a drogokhoz való viszonya az image-ük részét képezi, akkor ezzel a szemlélő egyetérthet vagy sem, de egy biztos, hogy a nagyközönség felé egyfajta értékrendet és viselkedési normát közvetít. Ezek az emberek legyen szó bármilyen művészeti vagy közéleti szerepről valamit mindenképpen sugároznak és hatással van ránk ha akarjuk, ha nem. 

John Lennon a következőket mondta 1962-ben Tony Sheridan-nak a hamburgi Starclub-ban:Az iskola, az egyetem az alapműveltség tanítása mellett tekintélyelvűségre nevel, jó előre programozza belénk, hogy a tekintélyek véleményét, viselkedését tiszteletben tartsuk elfogadjuk, vagy mi több, követendő példaként tekintsünk rájuk. Ami még érdekesebb, hogy ezekkel a tekintélyekkel nem csak értékrendet,eszméket lehet közvetíteni, hanem eladni is lehet velük különböző árucikkeket. Sikeresen eladható velük tehát egy ideológia, de akár egy termék is. Gondoljunk csak bele és eszünkbe juthat néhány pártrendezvényen fellépő ismert előadó, aki fellépésével a párt törekvéseit népszerűsíti ha akarja ha nem, vagy egy ismert tévés személyiség, akinek annak idején az "überintellektüell" szerepét szánták a kvízműsorokban, mára hitelkonstrukciót reklámoz. Ezekben a koncepciókban érezhető valami ördögien jól működő tudatosság. Nem véletlenül ő reklámozza az adott hitelt. Az emberek nagy részének halvány fogalma sincs arról, hogy mit ír alá egy hitelszerződésben (ha lenne, vagy lett volna, akkor nem lenne ennyi "hitelcsapdába" keveredett, eladósodott ember). De itt a hős személy, aki persze mindig, mindent tud és persze jobban (ugyanis neki ez a tudatosan, előre kialakított szerepe) és elmondja, hogy erre a termékre miért is van szükségünk és ha ő mondja teljes magabiztossággal, akkor nem lehet bajunk belőle, ugye?

A társadalom kondicionálását illetően roppant nagy szereppel bírnak ezek az emberek.A segítségükkel, "gondolatbálványokat" adnak el. Mi is az a gondolatbálvány? Úgy tartja a mondás: "ép testben ép lélek". Ez egy nagyon egyszerű példa. Elfogadjuk? Már rég elfogadtuk, hogy ez így van ugyanis rengeteg embertől és tekintélytől hallottuk, beépítettük a gondolkodásunkba és meg vagyunk győződve róla, hogy ez így is van. Ezekből a gondolatbálványokból áll össze a Világról és a környezetünkről, tehát az életről alkotott képünk. Ha bekopogtatnának a karhatalmi szervek az ajtón és közölnék, hogy adott kérdésről hogyan kell gondolkodnunk és milyen véleményt KELL formálnunk róla, akkor az kevésbé tetszene ugye? Tiltakoznánk is? Hát persze. A recept egyszerű: végy ismert és kedvelt embereket, győzd meg őket (ha máshogy nem megy akkor pénzzel), hogy egy adott ideológiát közvetítsenek, vagy terméket használjanak. Rengetegen fogják követni a példát.

Azt mondják minden hit kérdése. Kinek mit hiszünk el és miért? Ha valaki az utcán közölné velünk, hogy egy komoly, gyógyíthatatlan betegségünk van és a végső stádiumban vagyunk elhinnénk neki? Bizonyára azt gondolnánk, hogy az illető őrült és elvesztette a valósággal a kapcsolatot... Ha ez a szituáció úgy történik meg velünk, hogy ez az illető egy fehér köpenyes orvos, akinek nyakában fonendoszkóp lóg és a kezében egy vizsgálati eredmény akkor az már teljesen más helyzet ugye? Tisztában vagyok vele, hogy minden példa sántít, de talán érthető, hogy mire is szeretnék kilyukadni.


Egyszer azt olvastam, hogy a magabiztosság kizárólag az ember "hangjában" létezhet. Egy biztos,különleges egyenruhák és öltönyök vannak, amik mögött manipuláció és különböző eszmék rejtőznek. Próbáljuk meg először átgondolni és megvizsgálni, hogy mit is akarnak "eladni" nekünk. Főleg az előtt, hogy bármiféle gondolkodás nélkül elhiggyünk mindent, amit megpróbálnak elhitetni velünk.


Ezeket a pontokat Noam Chomsky tízparancsolatának is nevezik, lévén hogy a híres tudós ezeken keresztül magyarázza a mindenkori politikai hatalom tömegeket manipuláló mesterkedéseinek természetrajzát.

Miután elolvastuk, mindannyiunkban megfogalmazódik a kérdés: ha ez ennyire elképesztően valóságos - hiszen naponta érzékeljük mindegyik pontot- akkor tényleg létezik az az "összeesküvés-elmélet", mely szerint a globális folyamatokat, a nemzetek, emberek, a társadalom reagálását, pro-és kontra megnyilvánulásait, az emberek viselkedését valakik a háttérből tervezik, szervezik és irányítják ? ? ?

- Talán mégis igaz, amit az Agenda 21 és a Tavistock Intézet működésről kidob a Google, ha rákeresünk ?

- Talán "szegény" Drábik János mégsem beszél "elvakult badarságokat" évtizedek óta megannyi tanulmányában, amikor ezekről a szervezett magánhatalom által működtetett erőkről, mint gépezetről ír ?

- Talán a fasizmus, kommunizmus, kapitalizmus, liberalizmus, ál-demokrácia.....mind-mind egy jól megtervezett társadalmi kísérlet, melynek irányítói mindig ugyanazok ?
Áldozata és mindezek elszenvedője pedig kivétel nélkül mindig "maga az ember", a "kis ember", ...a rabszolga....?

Nos a választ mindenkinek a fantáziájára és ismereteinek bővítésére bízom most is, és bátorítom a kutakodásra ! Mert a válaszok mindig ott vannak.......
(SBG Buddha ◄ VilagHelyzete ►)


Forrás: Kontollblog

2014. április 14., hétfő

Civil emberek győztek a szövetségi állam hivatásos különítménye ellen - "Hazafiak polgárháborúja" kezdődhet ?


Napok óta tart(ott) az állam és az emberek szembenállása a Bundy-Ranch kapcsán és a médiában egyetlen szót sem hallunk róla. 
Pedig egy új amerikai polgárháború van kialakulóban a szövetségi állam és hazafiak között az USA több pontján !

Ott is elkezdődik a hitelét vesztett korporációk államának és az állampolgároknak az összecsapása.... (?)

Érdemes megnézni ezt az összeállítást annak, aki egyáltalán nem is értesült erről !!!

Mindenki emlékszik a Ewing-család történetére gondolom.... Most viszont nem olajmilliókról van szó, hanem egy igazi farmer-család és az állam harcáról, mely szimbolikussá nőtte ki magát pár nap leforgása alatt és a legnagyobb figyelemmel kísért hír lett az alternatív médiában.

Mert itt nem egy csetepatéról van szó, hanem a szabadság és rabszolgaság, az állam és az egyén önrendelkezése közötti küzdelemről. Egy új polgárháború kezdete, mely így is, úgyis le fog zajlani a korporációk uralta állami berendezkedés és a civil társadalom között.  

Képzeljünk el egy családot, mely évtizedek óta ugyanazon a birtokon él, gazdálkodik, marhákat tart háborítatlanul a "szabadság földjén", majd megjelenik a szövetségi állam és közli, hogy ez a terület az államé, lezárja az utat, kisajátítja a területet...stb.... 
Ismerős....? gondolom mindenhol előfordul...., nem kell messzire mennünk. 

Azóta kiderült, hogy a területszerzés mögött Terry Reid nevadai szenátor áll, aki a kínai kommunista kormány egy új zöld energia beruházása számára szerette volna átjátszani a földeket....  

A helyzet és az önkény győzelme vagy bukása mindig azon múlik, hogy létezik-e kellően erős összefogás, erő és elköteleződés a szimpla átlagemberek körében. Ha igen, akkor van esély, ha nincs, akkor minden úgyis elbukott, amit valaha szabadságnak hittünk ...... (SBG Buddha - VilagHelyzete)

Az a szombati esemény, amikor civil emberek győztek a szövetségi állam hivatásos különítménye ellen !!! 

Mindezt az összefogás erejével !

 
  

2014. április 12., szombat

Cselekvési Hullám indult az Amerikai Egyesült Vállalatok korrupt rendszere ellen - TruthSeeker


"Korrupt diktátor", ezt kiáltják automatikusan, ha a Fehér Ház egy másik országban rendszerváltást akar. Pedig elsőként otthon kellene söprögetniük ! 
32 billió dollár - az egész Egyesült Államok össztermelésének dupláját rejtik főként nyugaton a multik és a Wall Street-i bankok offshore adóparadicsomokban, ahelyett, hogy az ország omladozó infrastruktúrájára vagy iskolákra fordítanák. A kellemetlen igazság az - jegyzi meg Jaun Cole humanista -, hogy a világ messze legkorruptabb állama az USA.

Miközben másokat nevez diktátornak, eközben maga az Egyesült Államok válik "diktátor-nemzetté"
55 millió embert öltek meg az amerikai bombázások és a nyugat által szított és támogatott puccsok során 1945 óta eltörpítve a náci halálosztagok által legyilkoltak számát is. A példátlan háborús halálgépezet fenntartásához szükséges pénz minden egyes adódollárból 68 centet jelent. Miközben az amerikaiak fele él a szegénységi küszöb alatt vagy annak közelében és 17 millió gyerek fekszik le éhesen, mert nincs elegendő ételre pénze a családnak. Charles Derber professzor megállapította, hogy maga az amerikai kormány vált rezsimmé és sürgős változásra van szükség. A jelenlegi felépítmény 1981-ben kezdte el a New Deal módszeres lerombolását, az egyenlőtlenség azóta óriásit nőtt. 

"Az amerikaiak szeretnek magukra demokratikusként gondolni, de a nagyvállalatok uralta rendszerben ez sokkal inkább korporáció. Egyáltalán nem demokrácia. Formálisan tartanak ugyan választásokat, az embereknek van szavazati joguk, de az nem olyan kormányt hoz létre mely az embereknek tartozik számot adni. Olyan kormányt hoz mindig létre, mely a pénzóriásoknak tartozik számot adni. " (Prof.Charles Derber)

Martin Luther King meggyilkolásának évfordulóján a közösségek egy cselekvési hullámot hoztak létre, amit Július 4-ig, a Függetlenség Napjáig folytatnak majd. A The Examiner szerint az évszázad perének tartott esemény során a bíróság azt állapította meg, hogy Martin Luther King tiszteletest az amerikai kormány ölette meg. Olyan hordereje volt ennek, hogy az egész főáramú média egyszerűen figyelmen kívül hagyta a tárgyalást és az emberek zöme sohasem tudta meg az igazat. 


Meggyilkolásának idején King a polgárjogi harc után az állami berendezkedés két központi pillérét támadta: 
a háborút és az egyenlőtlenséget. 
Michael Nagler professzor megállapította, hogy akkor ölték meg, amikor tömeges táborozást tervezett a szegények számára a fővárosban és a Pentagonnál. 
Ugyanezeket a csatákat próbálják most ezek a közösségek életre hívni az emlékéül. A déli államok rasszizmusa helyett, egyre inkább az amerikai államban kialakuló általános szegénység ellen fordult, ezután pedig a militarizmussal szállt szembe. 

Négy gyilkosság történt : a két Kennedy fivér, Martin Luther King és Mahatma Gandhi. Közös bennük az, hogy a béke iránt kötelezték el magukat, és ez az elkötelezettség félelmet váltott ki. Kennedy és Hruscsov kezdtek újból közeledni és ez volt az egyik ok, mert nyilván lehettek más okok is, de nyilvánvalóan ez volt az egyik, hogy Kennedyt ki kellett iktatni. Ez tehát egy megrázó emlékeztető a békemozgalomra. 

A Cselekvési Hullám a generáció legnagyobb ifjúsági polgári elégedetlenségi mozgalmához csatlakozik. Az államokban több száz megmozdulás során szimbolikusan olajat öntenek ki, pl. John Kerry háza előtt,  akinek külügyminisztériuma jóváhagyta a Keystone LX projektet. Illetve a Fehér Ház előtt, ahol több száz békés tüntetőt tartóztattak le, amikor arra kérték Obamát, hogy ne szegjen meg egy újabb 2008-as ígéretet. A tüntetőkre ugyanolyan rendőri brutalitás vár, mint a korábbi tömegmegmozdulások során. 

Stephen Landman - A Bankár megszállás c. könyv szerzője is nyilatkozik a videóban :
"Saját városomat, Chicagot, a Rendőri elnyomás fővárosának nevezik. Bár Amerikának több brutális rendőrségi elnyomás fővárosa is van, amikor békés tüntetőket támadtak meg, vertek össze, tartóztattak le. Még beszéltem is néhány rendőrrel: "Ők a saját népetek. Ugyanolyan keményen dolgoznak, mint ti, Miért álltok a rossz oldalon ? A legkevésbé sem akarhatjátok összeverni őket !"Az amerikai rendszerváltoztatás brutálisan nyilvánul meg külföldön : 
kiszivárgott anyagok mutatják, amint a NATO ukrán neonácikat képez...; a CIA latin-amerikai kézikönyve szabotázsra, merényletekre és tisztviselők megölésére oktat.
A Harvard Egyetem tanulmánya szerint még az erőszakos rezsimek is engednek, ha a lakosság csupán 3,5 %-a "együtt lép" ! Az Alkalmazott Erőszakmentes Eljárás és Stratégiák Központja szerint a békés tüntetés változást kényszerít ki akkor is, ha a hatóságok túlnyomó erőszakot alkalmaznak. 

Eközben a Military Times is elismeri, hogy az amerikai katonák 75%-a ellenzi az újabb háborút, ezúttal Szíria esetében. A sorozók is panaszkodtak a szenátus hadügyi bizottságának, hogy nehéz lesz újoncokat találni idén, mivel a "hatósági emberek" többsége a besorozás ellen ad tanácsot. Obama is beismeri, hogy járványszerű az öngyilkosság a hadseregben. Minden egyes nap 22 amerikai katona vagy veterán öli meg magát és a szakértők arra figyelmeztették a CNN-t, hogy még nagyobb öngyilkossági hullám lesz. A katonák háromnegyede azt mondja, azért lépett be a hadseregbe, mert főiskolai oktatást ígértek nekik. A veteránok is arra figyelmeztetnek, hogy sok mást is hazudhatnak a besorozók, hogy "friss húst" szerezzenek.
"Nem mondják el a srácoknak, hogy mire 2-3 bevetésen részt vesznek Irakban, már nem lesznek olyan formában, hogy iskolába mehessenek."


Videó-játékokat használnak a sorozáshoz, csak éppen azt nem mondják el a sorozók, amiről hallgat a társadalmunk: a ok ezer, amputált végtagú, megégett, nagyon erős érzelmi traumától szenvedő katona.

A Der Spiegel szerint még az amerikai hadseregben sem kedvelik a drón-kezelőket. Gyáva gombnyomóknak nevezik őket. A drón hadviselés annyira népszerűtlen, hogy a hadseregnek visszavonult embereket kell behívnia a joystick kezelésére. 

Közvetlenül azután, hogy Brandon Bryant megnyomta a tűz-gombot új-mexikói fülkéjében, észrevette, hogy egy afgán kislány fordul be a sarkon. Túl késő volt már. A főnökei azt mondták, vegye úgy, egy kutya sétált két lábon...
Miután ugyanígy több tucat embert megölt, Bryant kezdett összeomlani a munkától, vért köpött, szó szerint megbetegedett attól, hogy még több ártatlan gyereket kell a kényelmes székből drónnal megölnie a világ másik felén. 

Még a hadsereg saját kutatásai is azt jelzik, hogy a pszichopaták kivételével az emberek idegenkednek más emberek megölésétől. A képzés egy része mindig is azt célozza, hogy a tudatosságot elnyomja, de a  tudatosság akkor is ott marad. Ezután jön a küzdelem: meg kell tanulniuk együtt élni önmagukkal, továbbmenni azután, hogy tudják részt vettek mocskos dolgokban, amikben nem kellett volna. 

Miért nem tudnak az emberek ezekről a szörnyű tényekről is ?
- "A nagyvállalatok tulajdonában lévő óriási propagandagépezet az oka, ami sokszor hadiipari gyártók kezében is van. A legtöbb ember még azt sem fogja fel, hogy az adójuk több, mint fele (68%-a) a hadseregbe megy ! Szinte senki sem azért lép be, mert háborúzni akar, hanem egyszerűen pénzre van szükségük a főiskolához."

Nem tudjuk mekkora lesz ez a Cselekvési Hullám - esetleg "amerikai tavasz" - a közösségek csendben tartják tevékenységeiket a D-napig, hogy elkerülhető legyen a szokásos rendőri leverés. Sok elképzelés van, de már az amerikaiak 85%-a is azt mondja, a kormány rendszere előbb-utóbb összeomlik. 

Az emberek a rendszer igazi változását akarják. Mi keressük az igazságot. A tények alapján.... 


2014. április 4., péntek

Nagyvállalatok, nagy bankok és nagy bürokraták irányítják az Uniót - Nigel FarageAz a nemzet, amely megadja magát az Uniónak, saját függetlenségéről és szuverenitásáról mond le. Az Uniót nagyvállalatok, nagy bankok és nagy bürokraták irányítják. A nemzeti demokrácia és az Unió bürokráciája között fog folyni a harc. A nemzetek szuverén államok Európáját akarják, ahol egymással kereskedhetnek és együttműködhetnek.